Vážení kolegové, od 1.6.2022 se z důvodů bezpečnosti dat a GDPR budou všichni dTube – eShift uživatelé přihlašovat již pouze pomocí OneLogin (tlačítko „Single sign on“). Možnost přihlášení pomocí funkčního účtu bude k tomuto datu zrušena, viz. komunikace publikovaná 17.5.2022 .
Vážení kolegovia, od 1.6. 2022 sa z dôvodov bezpečnosti dát a GDPR budú všetci dTube – eShift užívatelia prihlasovať iba pomocou OneLogin (tlačítko „Single sign on“). Možnosť prihlásiť sa pomocou funkčného účtu bude k tomuto dátumu zrušená, viď. komunikácia publikovaná 17.5.2022 .
Přihlášení - Single Sign On
Pro uživatele s přihlašovacím jménem ve tvaru jmeno.prijmeni@tesco.com
Přihlášení - Ostatní
Pro uživatele s přihlašovacím jménem v jiném tvaru, např. 11004dir
Copyright © 2010-2022 ITS a.s. Všechna práva vyhrazena. verze 4.6